Merkle Ağaç Yapısı (Merkle Tree)

Merkle Ağaç Yapısı (Merkle Tree)

Merkle Ağaç Yapısı (Merkle Tree) nedir ve nasıl çalışır? Kök Veri ya da Merkle kök değeri nasıl oluşur? Transaction (işlem) nedir? Blockchain için önemi nedir?

Büyük miktardaki verileri, verimli ve güvenli bir şekilde doğrulamak için kullanılan bir yoldur. Merkle ağaçları; eşler arası ağdaki diğer eşlerden alınan veri bloklarının, değişikliğe ya da bozulmaya uğrayıp uğramadıklarının, sahte blok olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılır. Blockchain ağında eşler arasındaki bu denli verimli ve güvenli olmasından dolayı büyük rol oynar.

Merkle Ağaç Yapısı (Merkle Tree)

Merkle Ağaçlarının çalışma mantığını bir görsel üzerinden anlatmak daha doğru olacaktır. Üst tarafta yer alan görsel en çok kullanılan ikili (binary) sisteminin örneklemesidir. Buna göre;

  • V1, V2, V3 ve V4 birer veridir.
  • H1, H2, H3, H4 ise sırasıyla V1, V2, V3, V4 verilerinin hash değerlerini taşır.
  • H5 değeri, H1 ve H2'nin birleşiminin hash değerlerini taşır.
  • H6 değeri, H3 ve H4'ün birleşiminin hash değerlerini taşır.
  • H7 değeri ise H5 ve H6'nın birleşiminin hash değerlerini taşır. Aynı zamanda H7'ye "Kök Veri ya da Merkle kök değeri" adı verilir.

Merkle Ağaçlarına tekrar bakacak olursak; en alt seviyeden -ikişerli gruplar halinde- yukarı doğru hash değeri üretilerek ilerlenir. Bu işlem Merkle Ağacı için tek bir hash (Kök Veri, Merkle kök değeri) üretilene kadar devam eder. Kök veri elde edildikten sonra bloğa eklenir. Ağaca eklenen her verinin bloğa eklenmesi için gerçekleşen bu işlemlerin tamamına "transaction (işlem)" adı verilir.

Merkle Ağaç yapısı sayesinde verinin dolayısıyla blockchain ağındaki güvenliği verimli bir şekilde gerçekleşmiş olur.

162