Ethereum Solidity Veri Tipleri

Ethereum Solidity Veri Tipleri

Ethereum Solidity Programlama dilinde kullanılan booleans, integer, fixed, address ve byte veri tipleri nedir?

Booleans Veri Tipi

bool true ya da false değerlerini alabilen iki durumlu değişkenlerdir.

Integer Veri Tipi

Rakamsal veriler için kullanılan bir veri türüdür. Tamsayı değerlerini tutarlar. Kendi içerisinde işaretli (signed) ve işaretsiz (unsigned) olarak ikiye ayrılırlar.

int işaretli tamsayı (negatif ve pozitif) verileri saklamak için kullanılır. int8 ile int256 arasında bir boyutta tanımlanabilirler. int sözcüğünün hemen yanına yazılan boyut değeri 8'in katı (8, 16, 32, 64 vs.) olmak zorundadır. 

uint işaretsiz tamsayı (sadece pozitif) verilerini saklayabilirler. int veri tipinde olduğu gibi uint8 ile uint256 arasında bir boyutta tanımlanabilirler ve boyut değeri 8'in katı olmak zorundadır.

Aynı zamanda int ve uint sırasıyla int256 ve uint256 veri tiplerinin takma adıdır.

Fixed Point Numbers Veri Tipi

Öncelikle fixed point veri türünün Ethereum Solidity tarafından tam olarak desteklenmediğine dikkat etmek gerekir. Şu an için tanımlamak mümkün ancak bu değişkenlere ya da bu değişkenlerden değer atamak mümkün değildir. Kendi arasında signed (işaretli) ve unsigned (işaretsiz) olarak ikiye ayrılır.

ufixedMxN veya fixedMxN olarak gösterilen veri türünde, M bit miktarını N ise mevcut olan ondalık noktaların miktarını temsil eder.

Address Veri Tipi

address 20 byte değerinde bir yer kaplar. Bu alan bir Ethereum adresinin boyutuna tekabül eder.

Alt Özellikleri:

balance bir adresin bakiyesini sorgulamak için kullanılır.

transfer başka bir adrese Ether göndermek için kullanılır.

Byte Veri Tipi

byte byte1 ile btye32 arasında tanımlanabilen değişkenlerdir. byte veri tipi byte1 veri tipinin takma adıdır.

Bytes

bytes aslında bir veri bir veri türü değildir. Sadece dinamik boyutlu bir byte dizisidir.

String

string dinamik olarak boyutlandırılmış UTF-8 bir byte dizisidir. Bir veri türü değildir.

Enums

Ethereum Solidite dilinde enums kullanıcı tanımlı bir tür oluşturmanın bir yoludur.

142