Blockchain Uygulamaları

Blockchain Uygulamaları

Dijital kimlik, müşterini tanı, telif hakları, tapu kayıtları, orijinal ürün gibi bir çok alanda gelişme sağlayacak teknoloji, Blockchain (Blok Zinciri).

Bitcoin ile değerini yavaş yavaş anlamaya başladığımız Blockchain teknolojisi, çok fazla sektör ve uygulama alanıyla yakın tarihte hayatımızın her köşesinde olacağı kesin. Blockchain teknolojisini anlatırken hep finanstan destek alıyor oluşumuzla aslında en büyük uygulama alanının finans sektörü olduğunu anlatmış olduk. Başlıklarla birkaç sektör ya da uygulama alanlarına bakacak olursak;

Dijital Kimlik

Web 2.0 ile birlikte evrim geçiren internet ve ardından gelen mobil teknolojiler hayatımıza müthiş bir hızla girdi ve girmeye devam ediyor. Dijital servislerin ve ilgilinin artması beraberinde kişisel ya da kimlik bilgilerinin dijital dünyaya kopyalanması gerekliliğini getirdi. Çözüm olarak; var olan sistemlerde tüm bilgilerimiz bir merkezde tutuluyor ve kontrollü bir şekilde erişim izni verilebiliyor. Ancak güvenlik ve esneklik gibi konularda maalesef ihtiyacı karşılayamıyor. 

Blockchain teknolojisiyle merkezi olmayan bir dijital kimlik sistemi ortaya koyulursa nasıl olabilir? Kullanıcı blockchain ağında kişisel bilgilerini saklayabildiği gibi bilgilerinin tamamını ya da belirlediği kurallar çerçevesinde bir kısmını paylaşabilir. Kamusal alanlar için tamamını, alışveriş yapmak için sadece küçük bir parçasını şeklinde sınıflandırarak daha hızlı ve güvenli bir yol izlemiş olur. Bilgilerinizden sadece telefon numaranızı doğrulamak isteyen bir servis için sadece telefon numaranıza erişim izni vermesini sağlayan ve bunların tamamını otomatik olarak gerçekleştiren sistemler oluşturulabilir.

Müşterini Tanı (Know Your Customer)

İşletmeler, kayıt süreçleri kapsamında müşterilerinin bilgilerini toplamak zorundadırlar. Bu bilgiler birçok kurum, kuruluş ya da işletmede olsa dahi bu süreci kendi bünyesinde tekrar çalıştırması gerekir. Çalışan bu sistem; aynı verinin defalarca kayıt edilmesi, olası bilgi güncellemesi sonucu tutarsızlıklar, yaşanan aksaklıklar, maliyet ya da performans gibi konularda pek iyi değil.

Dijital kimlik başlığı altında anlatmış olduğumuz sistem ile müşterini tanı sürecinin birleşmesi yaşanan problemleri çözecektir. Bilgi talep eden işletme için müşterinin onayının ardından erişim izni verilebilir. İşletmenin erişebileceği bilgi, bilginin doğruluğu ya da güncel olması gibi konularda sorunlar ortadan kalacaktır.

Telif Hakları

Telif hakları oldukça sorunlu bir yapıya sahiptir. Ancak blockchain teknolojisi kullanılarak, hak sahibinin kolaylıkla içeriğini tescil etmesi, kontrol etmesi ya da kopya içerikleri tespit etmesini sağlayan sistemler geliştirilebilir. Blockchain teknolojisinin getirdiği güven, şeffaflık, değişmezlik yasalarıyla telif tartışmaları da son bulabilir.

Tapu Kayıtları

Akıllı kontratlarla oluşturulan bir alım-satım sistemi üzerinden hızlı ve güvenilir alışveriş sağlanabilir.  Dolayısıyla evrakta sahtecilik ya da tutarsızlıklar, onay dışı işlemler gibi sorunlar da ortadan kalkacaktır.

Orijinal Ürün

Tüketicilerin korkulu rüyası haline gelen sahte ürünler için bir blockchain uygulaması geliştirilebilir. Bu sayede tüketici ürünün orijinal olup olmadığını kolaylıkla ve kesin olarak teyit edebilir.

120